Archive for the ‘India’ Category

ਇਂਟਰਨੇਟ ਤੇ ਪਂਜਾਬੀ ਯਾ ਹੋਰ ਕੋਇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਨਾ ਬਡਾ ਆਸਾਨ ਵੇ| ਬਾਰਹਾ ਸਾਫ੍ਟਵੇਯਰ ਜੋ ਕਿ ਮੂਫ੍ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਡਾ ਆਸਾਨ ਵੇ| ਬਸ ਜੀਵੇਂ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਕੀਬੋਰ੍ਡ ਤੇ ਤੁਸੀ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀ ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ […]


ਪੇਸ਼ ਨੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਕੁਛ ਗੀਤ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਨਾਯਾ. ਮਾਯੇ ਨੀ ਮਾਯੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਨਾਯਾ ਓਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਓਦੇ ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰ ਤੇ ਓ ਚੋਗ ਚੁਗੇਂਦਾ ਆਯਾ. ਇਕ ਓਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਧੁਪ ਤਿਖੇਰੀ ਦੁਜਾ ਮਹਕਾਂ ਦਾ ਤਿਰਹਾਯਾ ਤੀਜਾ ਓਦਾ ਰਂਗ ਗੁਲਾਬੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਯਾ. ਇਸ਼੍ਕੇ ਦਾ ਇਕ […]


ਆੱਜ ਤੋਂ ਪਂਜਾਬੀ ਲਿਖਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਂਜਾਬੀ ਬਲੋਗ ਤੇ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਨਈਂ ਮਿਲਯਾ ਜਦਕਿ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਐਸ ਲਈ ਤੈਯਾਰ ਹੈ. ਉੰਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਨ ਗੇ ਤੇ ਪਂਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਨਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀ ਪਂਜਾਬੀ ਯਾ ਹਿਂਦੀ ਲਿਖਨਾ ਚਾਹਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂਂ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਯਤਾ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਨੂ ਦਸੋ. […]